Nagroda Komendanta dla pracownika korpusu służby cywilnej

Zgodnie z zaleceniem Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu bryg. Andrzeja Bartkowiaka, by nie zapominać w procesie doceniania i nagradzania o pracownikach korpusu służby cywilnej.  Komendant Powiatowy PSP w Śremie p.o. kpt. Tomasz Kierzek zdecydował się docenić ponadprzeciętne zaangażowanie w wykonywanie nałożonych zadań Pani Izabelli Walkowiak - starszego specjalistę w sekcji organizacyjno - kadrowej.

 

IMG-3061 mini

 

Pani mgr. Izabella Walkowiak codziennie z ogromnym zaangażowaniem, sumiennie, rzetelnie i dokładnie wywiązuje się z nałożonych obowiązków. Dała sie poznać jako osoba pogodna, zawsze uśmiechnięta i niezwykle pracowita. Jest osobą dokładną i skrupulatną. Wspiera swoją pracą nie tylko Komendanta Powiatowego PSP w Śremie, ale również kolegów i koleżanki funkcjonariuszy we wszystkich komórkach Komendy Powiatowej.

To właśnie te przesłanki zdecydowały o tym, że Pani Izabella została wyróżniona przez kpt. Tomasz Kierzka nagrodą. Decyzja została wręczona w obecności zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Śremie kpt. Krzysztofa Pertmana.

Decyzji towarzyszyły wyrazy uznania i podziękowania za dotychczasową trudną i wymagającą dużych zdolności interpersonalnych pracę.

 

IMG-3061 1

 

Tekst: kpt. Krzysztof Pertman

Zdjecia: str. Hanna Roaszak