Znaczące przeszeregowania dzięki gospodarności nowego Komendanta

Nowy Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Śremie p.o. kpt Tomasz Kierzek dzięki dotychczasowej służbie jako dowódca jednostki ratowniczo - gaśniczej w optymalnym stopniu zapoznał się z jakością i ofiarnością wykonywanych zadań przez podległych mu funkcjonariuszy. Nie dziwi więc fakt, że jedną z pierwszych decyzji po objęciu stanowiska Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Śremie jest decyzja o weryfikacji funduszu płac, który od lat pozostawał na niezmienionym poziomie.

IMG-2993

 

Pan Komendant dzięki doświadczeniu zdobytemu na wcześniejszych szczeblach kariery zawodowej i racjonalnemu gospodarowaniu środkami finansowymi dokonał optymalizacji  funduszu płac w Komendzie Powiatowej PSP w Śremie i wręczył decyzje o awansach oraz kolejne związane ze zmianą uposażenia dla ponad połowy stanu osobowego pełniącego codzienną służbę w obronie życia ludzkiego, mienia i środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonariuszy o najniższym poziomie uposażeń.

Decyzje zostały wręczone w obecności zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Śremie, a towarzyszyły im gratulacje i życzenia jeszcze wytrwalszej i co najmniej tak samo profesjonalnej służby.

 

IMG-2984 1

IMG-2988

IMG-2993

IMG-3005

IMG-3007

IMG-3008

IMG-3050

 

Tekst: kpt. Krzysztof Pertman

Zdjęcia: mgr Izabella Walkowiak